Nordic Environment ApS i Charlottenlund

Vidensformidling af varmepumpeløsninger

Efterhånden som en stadig større del af energien kommer som elektricitet fra vedvarende energikilder som vind og sol forventes det at rumopvarmning og opvarmning af procesvand foregår via varmepumper. Disse udvikles løbende med stadig større virkningsgrader, hvor eksempelvis 1kWh el bliver til 4-5 kWh varme.

Om få år vil CO2 fri el fra vedvarende energianlæg udgøre 50 % eller mere. Det forventes at udbygningen at vedvarende energianlæg vil fortsætte. Derfor vil investering i en varmepumpe medføre en stadig mindre CO2 udledning som årene går.

Nordic Environment ApS (NE) udvikler i samarbejde med diverse marketingfolk en markedsføringsportal med det formål at udbrede kendskabet til varmepumper. 

I portalen vil det blive muligt for virksomheder, der arbejder som leverandører af varmepumper, rådgivning og udstyr, der har relation til varmepumper at blive præsenteret på en overskuelig måde. Potentielle kunder skal hurtigt kunne klikke sig til relevant information.

Portalen er delt op i forskellige menuer. Under hver menu vil der være en orientering. Menuerne vil løbende blive udbygget i samarbejde med leverandører og kunder.

Opbygningen af portalen vil ske trinvis.

Første fase bliver opbygning af en leverandørliste opdelt i faggrupper såsom producenter/importører, installatører, rådgivere og arkitekter samt leverandører af diverse udstyr, der indgår som en del af den samlede installation. Dette kan være solceller, solfangere, batterier, radiatorskjulere, lydisolering, tanke til varmelagring, husstandsvindmøller mm. Under hver faggruppe præsenteres leverandørerne på en linje med firmanavn i alfabetisk rækkefølge og en kort beskrivelse af produktet.

I anden fase opbygges menuen ”nyheder”, hvor nyheder, som er relevante for kunderne vil blive præsenteret. Det kan være nyt udstyr, nye projekter under opbygning og nye regler og tilskudsordninger. Desuden opbygges menuen ”cases”, hvor der opbygges et katalog over færdige projekter. Kunderne vil her kunne finde cases, der minder om deres egne ønsker til projekter. De angivne cases vil blive udførligt præsenteres med angivelse af diverse nøgletal.

Vilkårene for at annoncere i portalen fremgår af menuen ”Annoncering”.

Under menuen ”Kalender” vil man kunne se hvad der kommer af udstillinger, åbent hus arrangementer, seminarer mm. , som har relation til varmepumper.

NE kan kontaktes under menuen ”kontakt” eller ved at skrive til 

info@nordic-environment.dk

Opdateret 1.12.2015​

Nordic Environment ApS

L. E Bruuns Vej 16
2920 Charlottenlund

CVR: 28720335

E-mail: info@nordic-environment.dk

Om os

Hvis du vil læse mere om Nordic-environment kan du klikke her